Technický popis

Lahve jsou dopravovány mezi operacemi pomocí destičkových dopravníků lahví. Nejprve jsou seřazeny do jedné řady a vedeny do tzv. “odfóliovačky” (pokud jsou opatřeny folií a na hrdle) nebo jsou vedeny na obcházku uvedených zařízení. 

Potom už lahve vstupují do myčky lahví TERMA 10/04, kde jsou zbaveny zbytků nápoje, etiket a běžných nečistot výstřikem pitnou vodou, a tak jsou připraveny pro opětovně použití. Čistoty lahví je v myčce dosaženo mechanickým, chemickým a tepelným působením louhového mycího roztoku a vodních výstřikových a oplachových mycích lázní.

Čisté lahve jsou dopravníkem odváděny přes inspektor k paletizaci. Inspektor PAST LIL kontroluje, zda v lahvi nezůstala zbytková kapalina po mytí. Pokud je identifikována lahev s větším zbytkem kapaliny, je zastaven dopravník lahví. Obsluha musí danou lahev ručně vyjmout a opět spustit provoz dopravníku. 


 


Lahve jsou dále vedeny po dopravníku lahví k ruční paletizaci, kde jsou srovnány na palety s jednorázovými papírovými proložkami a po pěti patrech (dle dohody) se palety zafóliují a jsou připraveny na expedici.